Groencompost voor siertuin, moestuin of gazons

Groencompost als bodemverbeteraar

Groencompost is het eindproduct van de verwerking van groenafval. Ons composteringsproces wordt opgevolgd door VLACO waardoor men er zeker mag van zijn dat onze compost vrij is van onkruidzaden. Het is een grondverbeteraar met een hoog stabiel organisch stofgehalte en nutriënten die geleidelijk beschikbaar komen voor de planten. Groencompost kan zowel gebruikt worden als grondverteraar in de landbouw en tuinaanleg.

Een analyse kan op eenvoudige vraag bekomen worden. Klik hier.

Compost en de mestbank

Het Mestdecreet en Uitvoeringsbesluit van februari 2013 stellen dat enkel een ‘erkende mestvoerder' compost mag transporteren. Voor elk transport van compost van meer dan 3.500 kg moet een mestafzetdocument opgemaakt worden. Het mestafzetdocument wordt ondertekend door de aanbieder, de erkende mestvoerder en de afnemer.

Een erkend mestvoerder is niet noodzakelijk wanneer de compostproducent een erkenning heeft als erkend verzender.  Westcompost bvba is erkend verzender. Een erkend mestvervoerder is niet noodzakelijk. Iedere klant kan zelf instaan voor het vervoer van compost. Wij zorgen voor de aangifte via MTIL en de nodige verzenddocumenten.

Wenst u meer informatie over een van deze producten? Neem gerust contact met ons op.